Preskocit navigáciu

Poslanie a hlavné úlohy


Poslanie 14. Práporu logistiky Topoľčany:

Poslaním 14.prlog je byť pripravený podieľať sa na obrane územia SR pred napadnutím cudzou mocou vykonávaním logistickej podpory v prospech 1.mechanizovanej brigády počas velenia a riadenia podriadeným útvarom v čase mieru, počas výnimočného stavu alebo núdzového stavu v defenzívnych, ofenzívnych, umožňujúcich a stabilizačných operáciách pri obrane Slovenskej republiky.

 Hlavné úlohy 14.prlog:

  • Zabezpečiť druhú úroveň logistickej podpory pre 1.mb pri vedení operácií na obranu zvrchovanosti a územnej celistvosti SR.
  • Podieľať sa na poskytovaní podpory hostiteľskej krajiny (HNS) pre sily a prostriedky členských krajín NATO nasadených na území SR podľa čl. 4 (Consultations), alebo čl. 5 (Collective Defense) Washingtonskej zmluvy, pri ohrození, obrane alebo obnove zvrchovanosti a územnej celistvosti SR.
  • Poskytovať deklarované príspevky pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a prijatých cieľov spôsobilostí 2021.
  • V prípade potreby poskytovať pomoc orgánom štátnej správy v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu.

Skočiť na menu


Share