Preskocit navigáciu

14. prápor logistiky Topoľčany


História útvaru

 • vznik práporu 1.10.2000 po ukončení 1. fázy reorganizačných zmien v 2. mechanizovanej brigáde v Leviciach, kedy prápor vznikol z roty opráv techniky, roty materiálového zabezpečenia a časti príslušníkov štábu a jednotiek VÚ 9975 Levice,
 • 1.10.2002 jednotky práporu boli premenované na opravárenskú rotu a rotu zásob a prepravy, vznikla rota zabezpečenia velenia,
 • 1.1.2003 prechod do podriadenosti veliteľstva ľahkej brigády Topoľčany,
 • prápor bol redislokovaný z posádky Levice do posádky Topoľčany 27.10.2003 s pôsobnosťou k 1.1.2004,
 • v júni 2007 vykonaná Certifikácia jednotky vyčlenenej pre plnenie úloh NRF-10,
 • v októbri 2007 vykonaná Certifikácia jednotky vyčlenenej pre plnenie úloh L 0035,
 • k 1.7.2009 boli vykonanou reorganizáciou práporu znížené mierové počty práporu,
 • v októbri 2010 vykonaná Certifikácia jednotky rzap/11. mprsk
 • v októbri 2012 vykonaná Certifikácia jednotky rzap/12. mprsk
 • v júli 2015 vykonaná Certifikácia jednotky rlp/11. mprsk
 • dňom 1.11.2015 bol prápor prepodriadený pod velenie Brigády bojového zabezpečenia (Vebbz) Trenčín a zároveň prebiehala národná príprava NSE pre 11. mprsk
 • v mesiaci jún 2016 sa jednotka rlp zložená s príslušníkov prlogto a oppr Martin zúčastnila certifikácie 11. mprsk s celkovým hodnotením "Combat Ready"
 • k 31.12.2018 deklarované jednotky pre 11. mprsk ukončili "STAND BY" fázu
 • dňom 1.1.2019 bola začatá výstavba a príprava prCSS (na báze prlogto) pre podporu L2 mb ťažkého typu v rámci Cieľov spôsobilostí 2017 (FOC 1.1.2021)
 • v mesiaci august- september VR 2020 vykonaná Certifikácia jednotky rlp/13.mprsk
 • 1.11.2021 bol prápor logistickej podpory Topoľčany premenovaný na 14.prápor logistiky Topoľčany
 • dňom 1.9.2022 prešiel prápor pod velenie 1.mechanizovanej brigády Topoľčany


Vo velení práporu sa postupne vystriedali:

2002 - 2003   mjr. Vladimír VITEK
2003 - 2005   pplk. Ing. Anton ČÚZY
2005 - 2007   pplk. Vladimír VITEK
2007 - 2008   pplk. Ing. Zoltán IBOŠ
2009 - 2012   pplk. Ing. Erik HARTMANN
2012 - 2013   pplk. Ing. Alexander SCHOBER
3/2013 - 5/2013   pplk. Ing. Peter ONDREJKA
1.1.2014 - 28.2.2014   pplk. Ing. Bc. Peter MICHLÍK
1.3.2014 - 17.3.2014   pplk. Ing. Libor NYÉKI
1.8.2014 - 31.8.2015   pplk. Ing. Štefan WOŽNIAK
1.9.2015 - 31.8.2017   pplk. Ing. Stanislav KRIŽAN, PhD.
12.9.2017 - 31.12.2017   pplk. Ing. Pavol KOBÍK
1.1.2018 - 31.12.2020   pplk. Ing. Vladimír PALKO
1.1.2021 - 1.2.2021   funkcia neobsadená
od 1.2.2021   pplk. Ing. Marek KRCHŇAVÝ

Skočiť na menu


Share