Výcvik v preprave po železnici


Výcvik v preprave po železnici V dňoch 3. a 4. apríla 2024 sa príslušníci 14. práporu logistiky Topoľčany za riadenia náčelníčky skupiny logistiky kapitánky Mgr. Ľudmily KUKUČKOVEJ zúčastnili teoretického a praktického výcviku v preprave po železnici. Dňa 3. apríla 2024 sa konala teoretická príprava v priestoroch Jaselských kasární Topoľčany, kde príslušník 701. centra vojenskej dopravy vo svojej prednáške oboznámil prítomných profesionálnych vojakov s úlohami v oblasti vojenskej železničnej dopravy. Praktický výcvik sa konal v priestoroch železničnej stanice Ludanice dňa 4. apríla 2024, ktorého cieľom bolo precvičiť činnosti vykonávané pri preprave po železnici a zdokonaliť sa v organizácii a vykonávaní nakladania, vykladania, upevňovania techniky a materiálu a s činnosťami súvisiacimi s vojenskou železničnou prepravou. Praktický výcvik bol vykonaný s dôrazom na oblasť výcviku vodičov a veliteľov vozidiel pri pohybe techniky na železničných vozňoch, upevňovanie techniky, pravidlá správania sa osôb v priestoroch železničnej stanice, zabezpečenie obrany a ochrany síl a prostriedkov na železničnej stanici a výstavby univerzálnej nakladacej oceľovej rampy UNOR. Príslušníkom 701. centra vojenskej dopravy bol praktický výcvik hodnotený známkou „Výborne /1/“.

Výcvik v preprave po železnici Výcvik v preprave po železnici Výcvik v preprave po železnici Výcvik v preprave po železnici

Autor: 14.prlog , Foto: 14.prlog - Dátum: 12.04.2024
Čítanosť: 2115
Verzia pre tlač

Skočiť na menu